Przeskocz do treści

Konkursy

Konkurs „Dzieci przyszłością Polski” został rozstrzygnięty!!!

W dniu 18 czerwca podczas festynu rodzinnego zostały rozdane nagrody w konkursie plastycznym "Dzieci przyszłością Polski". Organizatorem konkursu było nasze Stowarzyszenie Starodzkie Rodziny a głównym sponsorem nagród Fundacja PZU.  Nadesłano 72 pracę, z których komisja wyłoniła 50 rysunków. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Wyniki w poniższym pliku - PROTOKOL-2023-konkurs

Regulamin Konkursu plastycznego „Dzieci przyszłością Polski”

organizowanego w ramach Starogardzkich Dni Rodziny 2023

Regulamin konkursu plastycznego „Dzieci przyszłością Polski”

organizowanego w ramach Starogardzkich Dni Rodziny 2023

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny z siedzibą
  w Okolu gmina Starogard Gdański.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2023”.
 3. Konkurs sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
 4. Biuro projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2023” jest zlokalizowane przy
  ul. Urocza 9, 83-200 Linowiec

CELE KONKURSU

 1. Propagowanie tradycyjnego modelu rodziny.
 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny i jej roli w życiu człowieka.
 3. Poszukiwanie inspiracji artystycznych w relacjach rodzinnych.
 4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i artystycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz dzieci      i młodzieży z dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach i instytucjach pożytku publicznego z  terenu miasta Starogard Gdański.
 2. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii:
  • Kategoria I – uczniowie klas I-III, konkurs plastyczny, hasło: „Dzieci przyszłością Polski”
  • Kategoria II – uczniowie klas IV-VI, konkurs plastyczny, hasło: „Dzieci przyszłością Polski”
  • Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII, konkurs plastyczny, hasło: „Dzieci przyszłością Polski”
  • Kategoria IV – osoby z niepełnosprawnością, konkurs plastyczny, hasło: „Dzieci przyszłością Polski”
  • Kategoria V – dzieci i młodzież z dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach i instytucjach pożytku publicznego, konkurs plastyczny, hasło:  „Dzieci przyszłością Polski”
 3. Do każdej pracy musi być dołączony plik z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną metryczką (załącznik do regulaminu).
 4. Prace plastyczne powinny być wykonane na płaszczyźnie a następnie zeskanowane i wysłane wraz z metryczką na adres e-mail: konkursy@starogardzkierodziny.pl
 5. Każdy plik ze skanem pracy plastycznej oraz metryczką musi w swojej nazwie zawierać imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły lub nazwę organizacji np. Jan Kowalski kl. II a SP 1.
 6. Jeden plik nie może mieć więcej niż 1MB i musi być zapisany w formacie .jpeg.
 7. Każdy autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczna
 8. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.
 9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu i równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922  z późn. zm.).
 10. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać w dowolny sposób wykorzystane przez Organizatora.
 11. Skan pracy plastycznej oraz metryczkę (załącznik), należy przesłać na adres e-mail: konkursy@starogardzkierodziny.pl do dnia 09 czerwca 2023.
 12. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 13. Konkurs zostaje ogłoszony 19 maja 2023 roku na stronie internetowej  www.starogardzkierodziny.pl

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 1. Łączna wartość nagród wynosi ok. 10 000 zł (przewidywane 50 nagród po 200 zł)
 2. O wyłonieniu zwycięzców  decyduje powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
 3. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 18 czerwca  2023 r.
 5. Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.starogardzkierodziny.pl oraz będą przekazane telefonicznie do szkół oraz dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach i instytucjach pożytku publicznego, z których dzieci zajęły nagrodzone miejsca w Konkursie.
 6. Rozdanie nagród nastąpi 18 czerwca 2023 w trakcie festynu organizowanego w ramach Starogardzkich Dni Rodziny przy SCK-u w Starogardzie Gd.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty odbiór przez nagrodzonego uczestnika wraz z rodzicem, opiekunem lub nauczycielem po okazaniu legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do niej.
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres: konkursy@starogardzkierodziny.pl