Przeskocz do treści


ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny z siedzibą w Okolu gmina Starogard Gdański.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2021”.
 3. Konkurs sfinansowany jest ze środków Fundacji PZU.
 4. Biuro projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2021” jest zlokalizowane przy
  ul. Kasztanowej 11, 83-200 Okole.
  CELE KONKURSU
 5. Propagowanie tradycyjnego modelu rodziny.
 6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny i jej roli w życiu człowieka.
 7. Poszukiwanie inspiracji artystycznych w relacjach rodzinnych.
 8. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i artystycznych.
  WARUNKI UCZESTNICTWA
 9. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz dzieci
  i młodzieży z dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach
  i instytucjach pożytku publicznego z terenu miasta Starogard Gdański.
 10. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii:
  Kategoria I – uczniowie klas I-III, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina sercem domu”
  Kategoria II – uczniowie klas IV-VI, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina sercem
  domu”
  Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina sercem
  domu”
  Kategoria IV – osoby z niepełnosprawnością, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina
  sercem domu”
  Kategoria V – dzieci i młodzież z dziecięcych i młodzieżowych grup działających
  przy parafiach i instytucjach pożytku publicznego, konkurs plastyczny, hasło:
  „Rodzina sercem domu”
 11. Do każdej pracy musi być dołączony plik z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną
  metryczką (załącznik do regulaminu).
 12. Prace plastyczne powinny być wykonane na płaszczyźnie a następnie zeskanowane
  i wysłane wraz z metryczką na adres e-mail: konkursy@starogardzkierodziny.pl
 13. Każdy plik ze skanem pracy plastycznej oraz metryczką musi w swojej nazwie
  zawierać imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły lub nazwę organizacji
  np. Jak Kowalski kl. II a SP 1.
 14. Jeden plik nie może mieć więcej niż 1MB i musi być zapisany w formacie .jpeg.
 15. Każdy autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
  plastyczna.
 16. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.
 17. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
  warunków niniejszego regulaminu i równoważne z wyrażeniem zgody na
  przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (ustawa z dnia
  28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.
  zm.).
 18. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać
  w dowolny sposób wykorzystane przez Organizatora.
 19. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 20. Skan pracy plastycznej oraz metryczkę (załącznik), należy przesłać na adres e-mail:
  konkursy@starogardzkierodziny.pl do dnia 31 października 2021.
 21. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 22. Konkurs zostaje ogłoszony 15 września 2021 roku na stronie internetowej
  www.starogardzkierodziny.pl
  WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
 23. Łączna wartość nagród wynosi ok. 8000 zł
 24. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja
  konkursowa.
 25. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
 26. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 8 listopada 2021 r.
 27. Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie internetowej
  www.starogardzkierodziny.pl oraz będą przekazane telefonicznie do szkół oraz
  dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach i instytucjach
  pożytku publicznego, z których dzieci zajęły nagrodzone miejsca w Konkursie.
 28. Rozdanie nagród nastąpi po 8 listopada 2021 w sposób indywidualny
  po uprzednim kontakcie z laureatami. Sposób i termin zostanie ustalony
  w późniejszym terminie, zależnie od sytuacji i warunków panujących w związku
  z sytuacją epidemiczną.
 29. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty odbiór przez nagrodzonego
  uczestnika wraz z rodzicem, opiekunem lub nauczycielem po okazaniu legitymacji
  szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 30. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja
  konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do niej.
 31. Wszelkie pytania należy kierować na adres:
  konkursy@starogardzkierodziny.pl

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt:
Jak budować mosty zamiast murów? – komunikacja w wymagającym świecie relacji małżeńskich i rodzinnych”

Spotkanie odbędzie się 29 i 30 października 2020 roku na platformie Zoom.

Czas trwania 18:00 – 19:45

Koszt organizacyjny 20 zł za parę lub osobę (jeśli zgłoszenie będzie dotyczyło tylko jednego z małżonków/rodziców).

Spotkanie odbywa się online na platformie zoom.us  
Do udziału potrzebny jest komputer lub telefon z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do internetu. Osoby zapisane otrzymają link, którym będzie można się połączyć na spotkanie. 

Ze względów technicznych ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: zarzad@starogardzkierodziny.pl do dnia 27.10.2020. Przyjęcie na warsztaty będzie potwierdzone mailem zwrotnym wraz z linkiem umożliwiającym udział w spotkaniu online. 

Warsztaty online poprowadzi dla nas Jarosław Grabarczyk.
__________________________________________________________

Nazywam się Jarosław Grabarczyk, jestem mężem Kingi (od 18-tu lat) i ojcem 9-cio letniej Łucji. Na co dzień dużo pracuję z grupami, parami w obszarze usprawniania wzajemnej komunikacji, rozwijania umiejętności interpersonalnych.

Będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa on-linowe warsztaty, pt:
 „Jak budować mosty zamiast murów? – komunikacja w wymagającym świecie relacji małżeńskich i rodzinnych”

Głównym celem naszych dwóch spotkań będzie przyjrzenie się komunikacji w przestrzeni naszych małżeństw, rodzin. Wierzę, że wiedza oraz narzędzia, nad którymi będziemy pracować, będą użyteczne, ciekawe, możliwe do zastosowania w Waszych codziennych relacjach i jednocześnie wzbogacą, zainspirują, umocnią je.

O czym będę mówił:
- Jakie mechanizmy służą komunikacji, szczególnie w sytuacjach trudnych? („mosty”)
- Co buduje „mury” pomiędzy nami?
- Co jest opłacalne (na poziomie komunikacji) w budowaniu relacji?
- Narzędzia ułatwiające zrozumienie.
- Sesja pytań i odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznie i cieszę się na nasze wspólne spotkanie.

Jarosław Grabarczyk

______________________________________________________________

PROWADZĄCY

Jarosław Grabarczyk
 – Trener, Coach

Doświadczenie biznesowe: - Trener, coach, terapeuta par - Posiada bogate doświadczenie w pracy z grupami, parami, narzeczonymi - Animator, osoba współtworząca Ośrodek Mocni w Duchu od 2001 (członek zespołu ewangelizacyjno – wokalnego „Mocni w Duchu”, Towarzysz Duchowy, ewangelizator – misje w Polsce i za granicą, min: Kanada, USA

Specjalizacja i doświadczenie rozwojowe: - Trener Systemu Badania i rozwijania Inteligencji Emocjonalnej EQ® - Certyfikat Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I i II st. - Mediator - Certyfikat „PPD – Personal and Professional Development” - Posiada certyfikat International Coach of ICC - Socjolog, Pedagog, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

W związku z obecną sytuacją nie jesteśmy w stanie realizować naszego projektu w zaplanowanym czasie i formie. Nikt z nas nie wie czy i kiedy będziemy mogli organizować Marsze, Koncerty i festyny. Dlatego po weryfikacji naszego projektu, bazując na obecnej sytuacji, chcielibyśmy zmienić formę Starogardzkich Dni Rodziny 2020 i skupić się tylko na tych punktach, które są w tej chwil realne do przeprowadzenia. są nimi: konkurs plastyczno/fotograficzny, który możemy zrealizować za pomocą portali społecznościowych, emalii, stron internetowych itp w szkołach podstawowych, dziecięcych i młodzieżowych grupach działających przy parafiach i instytucjach pożytku publicznego na propagowanie tradycyjnego modelu rodziny ze szczególnym naciskiem na ochronę życia we współczesnym świecie. Jest to jeden z punktów naszego projektu. oraz Warsztaty dla małżonków, forma warsztatów: dynamiczna online 2 dni po 3 godz. Temat: związany z emocjami, konfliktami w rodzinie. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć obecnej sytuacji. Dlatego staramy się w nowy sposób, w obecnych realiach, realizować misje w oparciu o cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Pragniemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny, uzyskało pod koniec 2019 roku status organizacji pożytku publicznego.  W związku z tym zachęcamy wszystkich sympatyków Stowarzyszenia aby uwzględnić nas w przy rozliczeniu 1% podatku w zeznaniu rocznym za 2019 rok:

Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny KRS0000629539

Wykaz, w którym umieszczono SSR opublikowany został 12 grudnia 2019 roku na stronie www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.